www.remusic.eu
     

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vo všeobecnosti vysvetľujú, ako chrániť súkromie vašich osobných údajov. Budú sa vzťahovať na akékoľvek osobné informácie, ktoré nám poskytnete pri registrácii u nás.
Aké informácie zhromažďujeme?
Typy osobných informácií, ktoré zhromažďujeme od vás, budú závisieť od okolností zhromažďovania a od typu služby, ktorú od nás požadujete. Ak napríklad chcete zakúpiť produkt z tejto webovej stránky, môžeme zhromažďovať údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa, dodacia adresa, fakturačná adresa a ďalšie informácie týkajúce sa vášho nákupu.
Keďže sme zo zákona povinní získať súhlas so zhromažďovaním citlivých informácií, predpokladáme, že ste súhlasili so zhromažďovaním všetkých informácií, ktoré ste nám poskytli na použitie v súlade s týmito pravidlami, pokiaľ nám neoznámíte inak.
Ako zhromažďujeme informácie Môžeme zhromažďovať osobné informácie o vás, keď navštívite našu webovú stránku, keď sa s nami zaoberáte našimi webovými stránkami, alebo ak ste s nami osobne kontaktovali. Nebudeme zhromažďovať žiadne osobné informácie bez vášho súhlasu. Domnievame sa, že váš súhlas sa udeľuje po vyplnení polí potrebných na uľahčenie transakcie prostredníctvom tejto webovej stránky.
Ako používame vaše osobné informácie Vo všeobecnosti zhromažďujeme vaše osobné údaje na nasledujúce účely: 1. Uľahčiť váš prístup na naše webové stránky, produkty a služby 2. Dodať výrobky, ktoré ste objednali od nás 3. Poskytnúť informácie o našich produktoch a službách 4. Vyhľadať svoj názor na naše produkty, služby, marketing a webové stránky.
Niektoré osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú nevyhnutné na to, aby sme mohli presne určiť, kto používa túto službu. Ďalšie typy osobných informácií, ktoré zhromažďujeme, nám pomáhajú rozvíjať profil toho, kto využíva naše služby a aké sú ich záujmy. Pomáha nám to ponúknuť produkty, ktoré vyhovujú potrebám používateľov tejto webovej stránky.
Zverejňovanie osobných informácií tretím stranám Vaše osobné údaje môžeme zverejniť tretím stranám na účely, na ktoré boli informácie zhromaždené alebo na súvisiace účely, napríklad na dokončenie transakcie vo vašom mene alebo poskytnutie produktu, ktorý ste zakúpili. Zaoberáme sa zmluvnými stranami tretích strán, ktorí poskytujú služby pre nás, čo zahŕňa zhotoviteľ, ktorý spracováva osobné údaje, ktoré vlastníme. Napríklad v súčasnosti spolupracujeme s dodávateľmi tretích strán na: 1. Poskytnite produkty zakúpené z tejto webovej stránky 2. Poskytovať služby elektronického prevodu finančných prostriedkov, spracovanie kreditných kariet a súvisiace služby Bezpečnosť vašich osobných údajov
Budeme spoľahlivo uchovávať vaše osobné informácie a nebudeme obchodovať, prenajímať ani predávať. Urobíme všetky primerané kroky, aby sme zabezpečili akékoľvek informácie, ktoré o vás vedieme. Osobné informácie môžu byť uložené elektronicky v našom počítačovom systéme. Firewally, heslá, antivírusový softvér a e-mailové filtre acto chránia všetky naše elektronické informácie.
Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžeme meniť a dopĺňať tak, že požiadavky na podnikanie alebo zákon sa mení. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov budú aktualizované na našich stránkach, preto pravidelne navštevujte túto stránku, aby ste sa uistili, že máte najnovšie pravidlá ochrany osobných údajov.
Riešenie vašich záujmov Ak máte akýkoľvek dotaz na to, ako sú zhromažďované alebo použité vaše osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať. Vašu otázku alebo sťažnosť odpovieme čo najskôr.
Späť